ACCESS po merr pjesë në Slloveni, në seminarin ndërkombëtar të organizuar nga Komisioni Evropian dhe Këshilli i Evropës me titull: “Youthwork & its relevance for youth policy” . Pjesmarrësit vijnë nga shtetet e Evropës Juglindore, ku gjatë sesioneve dhe punëve grupore, po shkëmbejmë praktikat e mira dhe të suksesshme. Diskutimi po zhvillohet për sfidat, nevojat, ndryshimet që duhet bërë në të ardhmen.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here