ACCESS është duke zhvilluar trajnimin “Mënyrat e të jetuarit shëndetshëm”, në kuadër të projektit “Integrimi përmes Edukimit” ,mbështetur nga Zyra për Çështje të Komuniteteve/Qeveria e Republikës së Kosovës.
Ky trajnim ka për qëllim vetëdijësimin dhe informimin e të rinjëve mbi mënyrat e të jetuarit shëndetshëm!


ACCESS is implementing its training course on “Healthy Living Ways” , within the project “Integration through Education”, supported by the Office for Community Affairs / Government of the Republic of Kosovo.
This training is aimed at raising awareness and informing young people about ways to live healthy

 

 

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here