ACCESS është duke implementuar projektin “Integrimi përmes Edukimit” , mbështetur nga Qeveria e Republikës së Kosovës- Zyra për Çështje të Komuniteteve.

Ky projekt ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve tek të rinjtë e moshës 14-24 të komuniteteve jo shumicë që jetojnë në komunën e Vushtrrisë mbi rëndësinë e edukimit si mundësi për integrim përmes formave të edukimit jo formal si dhe për mënyrat e të jetuarit shëndetshëm.

 

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here