THIRRJE PËR APLIKIM NË TRAJNIM

OJQ ACCESS është duke implementuar projektin: “Zhvillimi i ndërmarrësisë inovative përmes teknologjisë”, në Komunat: Vushtrri, Mitrovicë dhe Skënderaj. 🟥FTOJMË TË RINJTË E INTERESUAR GRUP MOSHA...

Socially Empowered and Transparent Youth Network – SETYN

OJQ ACCESS in Montenegro to: 🟠 expanding and deepening the cooperation & networking from West Balkans and European Union🇪🇺 🟠 strengthen the efficient management, internationalization, transparency...

Thirrje për aplikim

OJQ “ACCESS”, ofron trajnime falas në fushën e IT-së për të rinjtë e Komunave: Vushtrri dhe Drenas. Trajnimet zhvillohen në kuadër të projektit: “Trajnime profesionale...

Projekte
PROJEKTE

Shiko më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM NË TRAJNIM

OJQ ACCESS është duke implementuar projektin: “Zhvillimi i ndërmarrësisë inovative përmes teknologjisë”, në Komunat: Vushtrri, Mitrovicë dhe Skënderaj. 🟥FTOJMË TË RINJTË E INTERESUAR GRUP MOSHA...

AKTIVITETET E FUNDIT
AKTIVITETET E FUNDIT

THIRRJE PËR APLIKIM NË TRAJNIM

OJQ ACCESS është duke implementuar projektin: “Zhvillimi i ndërmarrësisë inovative përmes teknologjisë”, në Komunat: Vushtrri, Mitrovicë dhe Skënderaj. 🟥FTOJMË TË RINJTË E INTERESUAR GRUP MOSHA...

Socially Empowered and Transparent Youth Network – SETYN

OJQ ACCESS in Montenegro to: 🟠 expanding and deepening the cooperation & networking from West Balkans and European Union🇪🇺 🟠 strengthen the efficient management, internationalization, transparency...

Thirrje për aplikim

OJQ “ACCESS”, ofron trajnime falas në fushën e IT-së për të rinjtë e Komunave: Vushtrri dhe Drenas. Trajnimet zhvillohen në kuadër të projektit: “Trajnime profesionale...