Ne diten nderkombetare te Vullnetarizmit, duke ndare pervojen time si vullnetar e deri te certifikimi im si Mentor per rekrutim te vullnetareve dhe si perfaqesues i organizates qe rekruton vullnetare.


Ne prezantimin tim kerkova nga Ministri i Kultures, Rinise dhe Sportit z. Gashi qe te inicohen procedurat per hartimin e Ligjit per Vullnetarizem, i cili do t’i rregullonte kategorite e vullnetareve dhe te mos jet kriter mosha qe percakton vullnetarin/en.
Pastaj nga shefi i zyres se UNICEF-it ne Kosove z. Brandao Co kerkova mbeshtjete per promovimin e platformes per vullnetare si mundesi e mire qe vullnetaret dhe organizatat ta shfrytezojne kete platforme si vendtakim te tyre.


Gjithashtu kerkova nga ambasadori i OSBE-se z. Jan Braathu qe te mbeshten organizatat rinore ne aktivitetet e tyre dhe permes kesaj te krijohen me shume mundesi per vullnetare.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here