Ne panelin e diskutimit organizuar nga #D4D ne Vushtrri ne kuader te projektit Sallonet e se martes u trajtua tema: “Perfshirja e te rinjve ne vendimmarrje, ku stagnon dhe ku gjen zbatim”?
Ne kete panel Drejtori ekzekutiv Arianit Jashari nder te tjera tha se perfshirja e rinise ne vendimmarrje ne vendin tone behet ne dy drejtime: e para per te permbushur aspektin e perfshirjes sociale dhe e dyta per te “deshmuar” nivelin e demokracise ne institucionet tona…!Gjithashtu u kerkua me shume bashkepunim mes institucioneve lokale dhe organizatave te shoqerise civile si dhe perfshirjen direkte te te rinjve ne hartimin e politikave rinore! Mbeshtetje me te madhe dhe ofrim i hapesirave per implementimin e aktiviteteve!

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here