REZULTATET DHE KONKLUZIONET

Kemi kënaqësinë t’iu informojmë që edicioni i 15të i njërës prej ngjarjeve ndërkombëtare më të pranuara për liderët e rinjë nga Evropa Juglindore “Vlerat evropiane për të ardhmen e regjionit Juglindor” u mbajt nga 15 deri më 19 shtator në Krushevë, Maqedoni. Edicioni jubilar i konferencës tërhoqi një thyerje rekorde të numër të aplikatëve, (mbi 400 prej tyre) dhe 60 prej tyre nga 16 vende (Bosnia dhe Hercegovina, Bullgaria, Franca, Gjermania, Greqia, Italia, Kosova, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi, Polonia, Rumania, Serbia, Shqipëria Slovenia, dhe Turqia) ishin pjesëmarrës në konferencë.

Shumë ekspert të nderuar si Z. Stefan Tafrov- Diplomat bullgar, Z. Tvrtko Jakovina- profesor në Universitetin e Zagrebit, Z. Vukasin Grozdanovic- koordinator i kryeqytetit të të rinjëve 2019 në Novi Sad, Znj. Mila Carovska- Ministre e Punës dhe politikave sociale, Maqedoni, Z. Darko Kaevski- Drejtor i Agjesisë për të Rinjë dhe Sporte, Maqedoni dhe Z. Fatos Mustafa- Zëvendës-sekretar i RYCO, dhanë ndikimin e tyre si folës gjatë sesioneve të paneleve.

Si fjalë kyqe të konferencës të përdorura nga folësit dhe pjesëmarrësit këtë vit ishin: toleranca, pluralizmi, liria e shprehjes, demokracia, vlerat thelbësore. Përveç kësaj disa miratime janë bërë si “Nacionalizmi është kthyer”, “Nacionalizmi është luftë” dhe “Obsesioni me të kaluarën është një pengesë për zhvillim pasi krijon konflikte të panevojshme.”

Liderët e rinjë, pjesëmarrësit në konferencë theksuan se “Ne duam të shohim Evropë Juglindore me ndryshime të reja, të respektueshme, paqësore, të lumtur dhe unike.” Diskutimet zbuluan se për këta punonjës të rinj dhe drejtues të rinj që ata nevojitet të fokusojnë veprimet e tyre rinore dhe të fillojnë të veprojnë në nivel lokal në komunitetet e tyre. “Fillo prej vetës. Nese secili prej nesh e bëne atë, ne, në të vëtetë mund të vijmë në pikën ku ne, si një shoqëri, mund të ndryshojnë gjërat së bashku.” Pjesëmarrësit me ambicie caktuan një qëllim për të ndërtuar një shoqëri të përgatitur, përfshirëse për të gjithë. Në këtë pikë, çështja e pabarazisë gjinore ishte githashtu ngritur me konkluzionin se “Feminimi nuk është vetëm një luftë për emancipimin e gruas, por një luftë për të gjitha grupet e shtypura.”

Ekspertët bënë një përshtypje tek pjesëmarrësit dhe provokuan një debat të ndezur rreth sistemit arsimor me deklaratat se “Autonomia e Universitetit nënkupton lirinë e hulumtimit” dhe “Ne duhet të vazhdojmë përpjekjet intelektuale dhe investimin në hulumtime”. Një rrugëdalje e rëndësishme për liderët e rinjë gjithashtu ishte që “Ne nuk duhet të fokusohemi vetëm në mbajtjen e talentëve në regjionin e Evropës Juglindore, por t’i mbajmë të rinjët në Evropën Juglindore”

Ne jemi të nderuar të shohim rezultatet e njërës prej objektivave parësore të konferencës, e cila ishte lidhja e e pjesëmarrësve dhe ndihmesa për ta që të krijojnë një rrjet ndërkombëtar të dedikuar liderëve të rinjë me qëllime të njëjta, jepja e mundësisë të krijojnë rrjet dhe bashkëveprim si një forcë drejtuese e ndryshimeve shoqërore në regjion.

Për të përmbledhur herën e 15të ne po pohojmë që Konferenca Ndërkombëtare e të Rinjëve është një vend unik, udhëkryq kulturor ku diskutimet për: rregullat, ligjin, demokracinë, të drejtat e njeriut, lirinë e shprehjes, ekonominë e lirë të tregut, gjithpërfshirjen politike dhe të drejtat e lira për orientimet seksuale, ofrojnë një platform për vendosjen së bashku të mozaikut të së ardhmes së Evropës.
Si përfundim, gjetja e ngjarjeve rinore si të rëndësishme dhe thelbësore për të ardhmen e regjionit, ne nxisim të gjitha palët e interesuara të rëndësishme për vazhdimësinë në mbështetjen dhe ndihmën e tyre.

Kosova është përfaqësuar nga:
Arianit Jashari
Lira Geci
Arta Sejdiu
Besnik Ejupi

 

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here